Drukuj

23 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Niedźwiada wydał zarządzenie Nr OS.0050.2.2018 w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków w postaci zbioru kart adresowych. Zabytki zaliczone do GEZ wymienione są w załącznikach:

1. WYKAZ OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY NIEDŹWIADA

2. WYKAZ OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH - STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH - WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY NIEDŹWIADA