Szanowni Mieszkańcy,

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa (COVID-19) w trosce o Państwa zdrowie apelujemy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum. Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.

Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Niedźwiada przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną (e-mail, epuap) bądź telefoniczną. Do Państwa dyspozycji zamieszczamy poniżej link do wykazu numerów telefonów urzędu: Kontakty do Urzędu Gminy.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych. 


Informacja Ośrodka Zdrowia (NZOZ w Niedźwiadzie),

Z powodu STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO oraz w trosce o zdrowie i życie naszych Pacentów, rejestracja na wizytę odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

telefon nr 81 851 20 09 oraz 503 992 117

Zaleca się: aby Pacjenci oczekującu przed poradnią zachowali co najmmniej 2 m odległości pomiędzy sobą; do poradni wchodzi tylko jedna osoba (dziecko z jednym opiekunem); każdy pacjent obowiązany jest mieć osłonę na usta i nos (maseczkę lub inną osłonę).


Punkt konsultacji psychologicznych w dniu 17.03.2020 r. będzie nieczynny.


Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną lub masz objawy choroby (wysoka gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) powiadom o tym TELEFONICZNIE Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie, lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala.

Telefon do PSSE w Lubartowie: 81 855 24 43

Najbliższe oddziały zakaźne:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 - tel. 81 534 94 14

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie oddział zakaźny dla dzieci, ul. Mieczysława Biernackiego 9 - tel. 81 740 25 78


 

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się
Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia
kwarantanny.
Dodano przepis:
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby
w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Pełna treść informacji

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść informacji

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pełna treść informacji