XXVII Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 7 września 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Niedźwiada

 11. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Serdecznie zapraszam 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Andrzej Tchórz