Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, iż od 5 do 7 września 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie od godz. 8.00 do 15.00.

Skład paczki na osobę:

  1. mleko – 6 szt.
  2. groszek z marchewką – 9 szt.
  3. gulasz wieprzowy z warzywami – 2 szt.
  4. szynka drobiowa – 9 szt
  5. cukier – 4 szt.

„Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

„Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”