Zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 18 października 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2018.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Niedźwiada.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tarle.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Niedźwiadzie.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Kardynała Wyszyńskiego w Pałecznicy.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzeźnicy Książęcej.

 14. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Serdecznie zapraszam 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Andrzej Tchórz