Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 171215_wigilia oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

"To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha
w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w Człowieku."

 

Tradycją lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie“, zorganizował spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydarzenie to odbyło się 15 grudnia 2017 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie i stanowiło doskonałą okazję do spotkania się przy wigilijnym stole, przełamania opłatkiem i pochylenia nad żłóbkiem – symbolem rodzącej się nadziei.

Na spotkanie przybyło około 40 osób samotnych, starszych i podopiecznych Ośrodka a także zaproszeni goście, między innymi: miejscowy proboszcz ks. kan. Dariusz Kobiałka, Wójt Janusz Marzęda, radni, członkowie Stowarzyszenia oraz sponsorzy.

Świąteczną atmosferę podkreślały tradycyjne potrawy wigilijne, nie zabrakło również wspólnej modlitwy, tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, kolędowania oraz upominków. Uroczystość uświetniła inscenizacja "Jasełek" przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Kalina“ z Niedźwiady.

Wydarzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów: Stellarium Sp. z o.o., Pani Ewy Giza właścicielki Ośrodka Rozwoju Osobistego, Pana Mirosława Topyły właściciela PPHU MAT sp. j., Pana Edwarda Filipa właściciela Zakładu Obsługi Biur "Tech“.

{galeria}171215_wigilia{/galeria}